ЗАСТАПНИШТВО

ГРИН СОЛУШНС ДООЕЛ е ексклузивен заспапник на KPB INTRA s.r.o. со седиште во Бучовице, Република Чешка.    KPB INTRA s.r.o. е компанија за производство и продажба на струјни и напонски мерни трансформатори. Тие се наменети за мерење и заштита на високо напонските дистрибутивни системи (од внатрешен и надворешен тип), за напон на системот од 3,6-40,5 kV.
Трансформаторите во согласност со барањата на IEC 60.044-1, IEC 60.044-2, ČSN EN 60.044-1, ČSN EN 60.044-2, GOST 1983-89 и DIN 42600/1983 стандарди.
Нивните производи се одобрени од страна на Институте за метрологија на Чешка, Словачка, Полска, Унгарија, Латвија, Германија и Бугарија. KPB INTRA s.r.o има свој оддел за тестирање и контрола на транформаторите што ги произведуваат. Секој трансформатор кој заминува од компанијата поседува сертификат за квалитет . Сите производи од производниот програм на KPB INTRA s.r.o се со 36 месеци гаранција. KPB INTRA ѕ. r. o. е компанија која има долгогодишна соработка со компании во Чешка , како и голем број на странски компании , како што се : ABB, AREVA, APPLIC, ČEZ, DRIBO, Elektrizace železnic Praha, E-ON, KPB INTRA Polska, Moeller Elektrotechnika, MSEM, PRE, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC, STRATEX (Slovakia).


Повеќе

 

 

 

ГРИН СОЛУШНС ДООЕЛ е ексклузивен заспапник на ROSOF LTD - Бугарија.    ROSOF LTD е компанија со седиште во Софија , Бугарија , а новиот производствениот погон е лоциран во Перник, Бугарија, распространет на површина од 1100 м2. Компанијата е производител на силиконски изолатори познати под трговската марка Izosil. Компанијата постојано работи на развој и усовршување на своето производство за што има добиено голем број на награди. Производите – силиконските изолатори подлежат на голем број на тестови во согласност со стандардите за механички и електрични испитувања. Силиконските изолатори се во согласност со барањата и стандардите на ЕВН Македонија и ROSOF LTD е нивен партнер.


Повеќе

  УСЛУГИ

Посебен оддел од Green Solutions работи на производство и дистрибуција на software -ски продукти кои го подобруваат работењето во различни сегменти

Повеќе