ГРИН СОЛУШНС ДООЕЛ
ул. Михаил Чаков 4/2 - Локал 7
1000 Скопје

тел. / факс <02 272 92 62
моб. 071 867 219
mail: greensolmk@gmail.com
web: www.greensolutions.mkпоголема мапаУСЛУГИ

Посебен оддел од Green Solutions работи на производство и дистрибуција на software -ски продукти кои го подобруваат работењето во различни сегменти

Повеќе