ЗА НАС

ГРИН СОЛУШНС ДООЕЛ е приватна фирма со седиште во Скопје, која се занимава со трговија на големо со електроопрема и електро материјали

   ГРИН СОЛУШНС ДООЕЛ е ексклузивен застапник на компаниите : ROSOF LTD – Софија , Бугарија и KPB INTRA s.r.o.- Бучовице, Република Чешка за територијата на Република Македонија, Албанија и Косово, со што истите ги претставуваме на нашиот пазар и вршиме продажба на нивните производи.

Како заспапник на ROSOF LTD – Софија , Бугарија, ГРИН СОЛУШНС ДООЕЛ врши продажба на производите од нивната производна програма , а тоа се силиконски изолатори за висок напон.

Како заспапник на KPB INTRA s.r.o.- Бучовице, Република Чешка, ГРИН СОЛУШНС ДООЕЛ врши продажба на производите од нивната производна програма , а тоа се напонски мерни трансформатори, сензори , осигурувачи, специјални изолатори и др.

ГРИН СОЛУШНС ДООЕЛ врши продажба и на електроматеријали и опрема ( кабли, маслени трансформатори, овесна опрема и др.) од домашни компании со кои има добра соработка.

ГРИН СОЛУШНС ДООЕЛ нуди развој и имплементирање на софтверски решенија за мали и средни претпријатија.

ГРИН СОЛУШНС ДООЕЛ произведува високо квалитетен софтвер развиен со помош на софистицирани технологии кој работи на различни платформи и тоа во трговијата, комерцијалното работење, транспортните услуги и др.

Наша цел е производство на софтвер со највисок квалитет кој ќе биде достапен насекаде во индустријата и тровијата.

Нашите клиенти се фокусната точка на нашиот софтверски развој.

 УСЛУГИ

Посебен оддел од Green Solutions работи на производство и дистрибуција на software -ски продукти кои го подобруваат работењето во различни сегменти

Повеќе